TỔNG QUAN SỰ KIỆN

Diễn đàn Quốc gia Phát triển Kinh tế số và Xã hội số lần thứ I là sự kiện Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì tổ chức, Vụ Kinh tế số và Xã hội số phối hợp cùng Tập đoàn IEC thực hiện. Năm 2023, với lần đầu tiên tổ chức, sự kiện định hướng sẽ là diễn đàn trao đổi thường niên của các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, các chuyên gia về tập trung phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam theo như Nghị quyết 52 của Bộ Chính trị về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Sự kiện dự kiến bao gồm 01 Phiên Báo cáo chính, 03 Hội thảo chuyên đề và Triển lãm quốc tế diễn ra vào ngày 13-14 tháng 9 năm 2023 tại Thành phố Nam Định với chủ đề xuyên suốt : “Mang nền tảng số đến mỗi gia đình

Quy tụ những lãnh đạo chủ chốt từ nhiều ngành, nhiều lĩnh vực thảo luận và trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống kinh doanh điển hình trong thực tế; đồng thời đề xuất các chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số tại Việt Nam

Tập hợp các chủ đề hấp dẫn được trình bày bởi các chuyên gia hàng đầu lĩnh vực, bao gồm:định hướng chiến lược phát triển kinh tế số của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, phát triển kinh tế số vùng gắn với thúc đẩy thương mại điện tử nông thông, phổ cập chữ ký số và các công nghệ tài chính số, dữ liệu số trong tiến trình chuyển đổi số,…

Kết nối các cá nhân, doanh nghiệp với thành tựu nổi bật trong lĩnh vực, từ đó đẩy mạnh những hợp tác có giá trị

Trưng bày các sản phẩm và dịch vụ công nghệ 4.0 tiên tiến từ hơn 50 công ty cung cấp giải pháp hàng đầu thế giới