LÝ DO THAM GIA QUẢNG CÁO / TRIỂN LÃM

LÝ DO THAM GIA QUẢNG CÁO / TRIỂN LÃM TẠI

DIỄN ĐÀN QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ SỐ VÀ XÃ HỘI

TIẾP CẬN VỚI KHÁCH HÀNG MỤC TIÊU

Giao lưu, gặp gỡ với khách hàng mục tiêu và hiểu rõ hơn về nhu cầu của họ

GIỚI THIỆU CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ NỔI BẬT

Cơ hội tuyệt vời để giới thiệu các sản phẩm/dịch vụ tiên tiến với các khách hàng tiềm năng và thu hút những khách hàng mới

ĐỊNH VỊ THƯƠNG HIỆU

Giới thiệu các công nghệ đột phá nhằm khẳng định vị thế dẫn đầu trên thị trường

THÀNH PHẦN THAM DỰ

THEO NGÀNH

80% khách tham dự đến từ các tổ chức, doanh nghiệp có hơn 500 nhân viên

KHỐI CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC: TRUNG ƯƠNG & ĐỊA PHƯƠNG

Lãnh đạo Đảng, Quốc hội, Chính phủ | Các Bộ và Sở: Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Y tế, Giáo dục & Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn… | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | UBND các Tỉnh/Thành phố

DOANH NGHIỆP

Vận tải và Hậu cần | Năng lượng | CNTT và Viễn thông | Ngân hàng & Tài chính

KHÁC

Các tổ chức và hiệp hội trong nước và quốc tế | Viện nghiên cứu | Các tổ chức xã hội – nghề nghiệp

THEO CHỨC VỤ

CXO | CHỦ TỊCH | VP | GIÁM ĐỐC

Chủ tịch | CEO | COO | CTO | CIO | CSO | Giám đốc nhà máy

QUẢN LÝ | TRƯỞNG BỘ PHẬN

Sản xuất | Vận hành | Tự động hóa | Quản lý thiết bị và nhà xưởng | Tích hợp hệ thống | Quản lý chất lượng | CNTT | Chuyển đổi số | Quản lý dự án | Phát triển dự án | Cải tiến và Đổi mới | Chuỗi cung ứng | Thu mua | Purchase | Logistics…